Dokumenten

Statuten

Huishoudelijk reglement

Inschrijfformulier

Contributiebesluit

 

Beëindiging lidmaatschap bij  Aqua Duiktechniek Weert.
Indien het lidmaatschap eindigt door opzegging door het lid,
houdt het lidmaatschap op met het einde van het boekjaar, waarin is opgezegd.
De Opzegging dient tenminste een maand voor einde van het boekjaar te gebeuren.
Boekjaar is van 1 januari tot en met 31 december.