Bijzondere leden

NOB          Logo-NOB-EPS

De Nederlandse Onderwatersport Bond – kortweg NOB en sinds 1962 actief – heeft een vernieuwingsronde achter de rug, waarbij alles opnieuw is afgesteld op de situatie van vandaag, de uitrusting van vandaag en de veiligheidsreglementering die onlangs in Europa is ingevoerd. Maar de NOB is niet alleen een opleidingsinstituut. Zoals de naam al zegt, is het een bond, waar de belangen van de sportduiker centraal staan.

De NOB is inmiddels uitgegroeid tot een organisatie met zo’n 280 duikverenigingen en duikscholen met zo’n 15.500 aangesloten leden.

Van opleidingen tot onderwater biologie, van belangenbehartiging tot fotografie: een hele NOB-organisatie staat klaar om jou de onderwaterwereld op een unieke, zo volledig mogelijke manier te laten beleven. Die organisatie bestaat uit een bestuur (gekozen door de verenigingen), een bondsbureau met beroepskrachten en een aantal commissies en werkgroepen; vrijwilligers met hun eigen deskundigheid.

Een organisatie ook die de belangen van álle duikers wil behartigen!

CMAS          Logo CMAS embleem

De Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques (CMAS) is een wereldwijde confederatie van

duiksportfederaties, waarvan onder meer de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB) en de Nederlandstalige Liga voor Onderwateronderzoek en -Sport (NELOS) lid zijn.

CMAS werd in Monaco opgericht in januari 1959 bij het ontstaan van de duiksport. Eén van de drijvende krachten was onder meer Cdt. Jacques-Yves Cousteau.

Om Nederland onderwater ook mooi te hóuden heeft de CMAS 10 Gouden Regels opgesteld;

1.   Ga nooit te water door het riet, over levend koraal of door waterplanten.

2.   Zorg dat je te allen tijde goed getrimd bent.

3.   Houd voldoende afstand van koralen en andere dieren en woel de bodem niet om.

4.   Let bij bootduiken goed op waar het anker terechtkomt.

5.   Jaag geen dieren op, raak ze niet aan en voer ze niet.

6.   Onderwaterjacht en handel in souvenirs als geprepareerde vissen, koraal, schelpen, en haaientanden vernielen het milieu. Doe daar niet aan mee.

7.   Let bij grotduiken ook op het biotoop. Bellen en aanraken kan het aanwezige, delicate leven al doden.

8.   Houd de duikplekken schoon.

9.   Verdiep je in het onderwater leven en vermijd alles wat daaraan schade kan toebrengen.

10. Geef het goede voorbeeld en draag deze regels uit naar je buddy’s

Neptunus          neptunus

Neptunus is een figuur uit de Romeinse mythologie. Hij was oorspronkelijk een god van de golven en van alle stromend water; later meer bepaald een god van de zee.
Het lag voor de hand dat Zeus, die de opstand had geleid, zijn vader zou opvolgen als opperheerser van het heelal.
Maar de nieuwe gebieder achtte het niet meer dan rechtvaardig dat ook Poseidon en zijn andere broer Hades over een eigen machtsgebied zouden beschikken.
Daarom besloten zij gedrieën te loten over de verdeling van het universum.
Ze gooiden drie verschillende loten in een helm en schudden die net zolang totdat ze er een voor een uitsprongen. Zeus kreeg de hemel toebedeeld, Hades het duistere dodenrijk en Poseidon de zee en de wateren.

Hij droeg een grote drietand in zijn hand, waarmee hij de golven kon opzwepen of juist tot rust brengen, maar waarmee hij ook de aarde in beweging kon brengen en zelfs de rotsen verbrijzelen.
In zijn optreden is hij altijd een ernstige god geweest, bij het norse af, wiens wraak genadeloos en langdurig kon zijn.
Doorgaans reed hij over de golven in een gouden wagen, bespannen met prachtige zeepaarden.
Het voertuig werd omstuwd door zeegoden, nereïden, of waternimfen, dolfijnen en zeewezens, zoals de Tritons, van wie het bovenlijf menselijk was, maar het onderlijf dat van een vis.
Zij bliezen krachtig op hun enorme kinkhoorns, vooral wanneer er een storm op komst was.
Poseidon had zijn oog laten vallen op Amphitrite, die aanvankelijk niets van de sombere god wilde weten en zich zelfs voor hem verborgen hield achter het Atlasgebergte.
Een door Poseidon gestuurde dolfijn wist haar echter te overreden om terug te keren naar haar gewone verblijf onder de golven.
Amphitrite verbond zich vanaf die tijd aan de zeegod en woonde als zijn vrouw in het grote paleis op de bodem van de zee.
Trouw aan zijn echtgenote was Poseidon allerminst.
Hij heeft bij veel vrouwen kinderen verwekt.

Jacques-Yves Cousteau          Jacques-Yves_Cousteau

Jacques-Yves Cousteau werd geboren op 11 juni 1910 in Saint André de Cubzac en overleed in Parijs op 25 juni 1997. Cousteau was een Frans marine officier, ontdekkingsreiziger en onderzoeker, die de zee bestudeerde en alle daarin voorkomende levensvormen.
Hij werd toegelaten op de École Navale (maritieme academie) in Brest en werd officier van de Franse marine, die hem de mogelijkheid gaf met onderwater-experimenten bezig te zijn. In 1936 testte hij een onderwaterbril, mogelijk de voorouder van de moderne duikmaskers.
Cousteau trouwde in 1937 met Simone Melchior. In de Tweede Wereldoorlog was hij spion en ontwikkelde tijdens de oorlog samen met Emile Gagnan de “Aqua-lung” (gereed in 1943), de basis van de huidige duikapparatuur.
Na de oorlog ontwikkelde hij technieken voor het opruimen van zeemijnen in Franse havens en verkende hij scheepswrakken.
In 1950 kocht hij zijn beroemde schip, de Calypso, waarmee hij menig film en boek over de onderwaterwereld maakte. Eén van zijn films won de belangrijkste prijs op het filmfestival van Cannes in 1956. Deze werken droegen veel bij aan de populariteit van de onderwater biologie.
Cousteau ontwikkelde in 1963 samen met Jean de Wouters een onderwatercamera genaamd “Calypso-Phot”, later gelicentieerd aan Nikon en werd zo de “Nikonos”.
Samen met Jean Mollard ontwikkelde hij de “SP-350”, een tweepersoons duikboot die een diepte van 350 meter onder het wateroppervlak bereikte. In 1965 werd het experiment herhaald en bereikten twee voertuigen een diepte van 500 meter.
Cousteau werd benoemd tot directeur van het oceanografisch museum van Monaco, vormde een onderzoeksgroep (the Underseas Research Group) in Toulon, was de leider van de werkgroep voor saturatieduiken (langdurig verblijf op de zeebodem, de eerste bemande onderwater kolonies) en is één van de weinige buitenlanders die toegelaten werd tot de Amerikaanse Academy of Sciences.